Skip to main content
KapeLLoos
BraL-,
LaL- &
BlaaskapeL
Amersfoort
The Netherlands

Over KapeLLoos

Brallen staat voor onzin praten; Lallen voor onbeschaafd, onduidelijk zingen of praten. Een blaaskapel, ook wel dweilorkest genoemd, is een muziekgezelschap dat voornamelijk feestmuziek speelt waar het woord ‘dweil’ in dweilorkesten komt van de term ‘dweilen’, in de zin van ‘doelloos, dan wel dronken, op straat rondzwerven’.